Algemene verkoopsvoorwaarden So Villas

De website so.villas biedt haar gebruikers gratis toegang op het internet tot de informatie die beschikbaar is op het moment van hun aansluiting. Deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle door CRAZY VILLAS SAS beheerde woningen.

Door online te contracteren verklaart de klant de volgende algemene voorwaarden te aanvaarden.

De validatie door de klant van zijn bestelling betekent de volledige aanvaarding van deze algemene en bijzondere voorwaarden zonder voorbehoud.

De door SO VILLAS op de website so.villas geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen haar en haar klanten. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties. Het accepteren van cookies kan noodzakelijk zijn voor elke reservering op de so.villas website.

1.Prijs:

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op de economische situatie op het moment van uw reservering. SO VILLAS behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

Alle verblijven worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de reservering. De prijzen zijn inclusief alle belastingen en worden uitgedrukt in euro. Ze gelden per accommodatie en per nacht, tenzij anders vermeld.

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site. Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag van eventuele diensten die u vóór de datum van uw verblijf hebt aangevraagd, toe te voegen.

Voor elke extra persoon die na voorafgaand akkoord van de beheerder kan worden aanvaard, geldt een toeslag van 25 € per persoon per nacht.

De tarieven worden berekend voor een verblijf van minimaal 2 nachten in het weekend en 1 nacht doordeweeks.

De huurprijs omvat :

 • Schoonmaken voor verhuur;
 • Lakens en handdoeken worden wekelijks verschoond;
 • Schoonmaak en onderhoud van het zwembad voor de verhuur;
 • Water / warm water ;

De huurprijs dekt geen extra diensten/kosten:

 • Extra personen: 25€ / persoon / nacht. Deze toeslag wordt berekend op basis van het aantal opgemaakte bedden.
 • Extra schoonmaak: 20€ / uur. De boekingsprijs is inclusief 10 uur schoonmaak. Als de klant de woning in slechte staat achterlaat, worden extra uren in rekening gebracht.
 • Extra verschoning van lakens en handdoeken: 10€ / persoon
2 Reservering en betaling:

De online betaling is veilig. De betaling van uw aankopen gebeurt rechtstreeks met een kredietkaart op so.villas of andere online verhuur- en reservatiesites.

CB, Visa, Mastercard worden aanvaard. Prepaid kaarten, al dan niet oplaadbaar, worden niet geaccepteerd. Indien de klant zijn verblijf op een andere manier wenst te betalen (bankoverschrijving, of een andere bankkaart) of op een andere manier (betaling van een voorschot in geval van een lang verblijf of boeking ruim op voorhand), dient hij de verantwoordelijke van SO VILLAS hiervan rechtstreeks op de hoogte te brengen zodat andere voorwaarden kunnen worden overeengekomen.

In dit geval zal geen enkele reservering effectief zijn vóór ontvangst van de overeengekomen betaling. Voor elke reservering gemaakt via een andere verhuursite en online reservering, impliceert de validatie van de reservering door onze diensten de volledige aanvaarding van deze AV.

Een voorschot gelijk aan 30% van de huurprijs (exclusief schoonmaak en toeristenbelasting) is vereist bij reservering. Het saldo van de huurprijs moet 30 dagen voor de aankomstdatum worden betaald. Anders behoudt SO VILLA zich het recht voor om op de 30e dag voor de aankomstdatum de reservering te annuleren, en wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

3. toeristenbelasting :

De toeristenbelasting is in de tarieven inbegrepen. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de gemeente, die SO VILLAS belast heeft met de inning ervan bij de klanten en de terugbetaling ervan.

Wijzigingen van essentiële elementen van de boeking door de verkoper :

Indien SO VILLAS voor het begin van de huurperiode van de klant een wijziging moet aanbrengen in een van de essentiële onderdelen van het contract, kan de klant, na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, de volgende wijzigingen aanbrengen

- of het contract opzeggen en de betaalde bedragen onmiddellijk en zonder boete terugkrijgen;

- de door de verkoper voorgestelde wijziging te aanvaarden;

Een schriftelijke uitwisseling met vermelding van de aangebrachte wijzigingen kan dan op verzoek aan de klant worden toegezonden; eventuele prijsverminderingen worden in mindering gebracht op de eventueel nog door de klant verschuldigde bedragen en, indien de reeds door de klant verrichte betaling de prijs van de gewijzigde dienst overschrijdt, moet het overschot vóór de datum van zijn vertrek aan hem worden teruggegeven.

Indien illegale of schadelijke activiteiten in de buurt (gebrek aan hygiëne, geluidsoverlast, agressiviteit, enz.) worden vermoed of geconstateerd, behoudt SO VILLAS zich het recht voor het verblijf te annuleren na het uitvoeren van de nodige controles om alle twijfels weg te nemen (identiteiten, bezoeken ter plaatse, bekijken van videobewaking). In dit geval zal geen terugbetaling van de betaalde bedragen plaatsvinden. Elk beroep moet dan worden ingesteld bij het hoofdkantoor of bij de bevoegde rechtbanken (art. 17). In geval van fysiek verzet wordt de politie ingeschakeld.

SO VILLAS behoudt zich het recht voor de in- en uitchecktijden tot 48 uur voor de reservering te wijzigen. 

5. Wijzigingen van essentiële elementen van de boeking door de klant :

Zodra de reservering is bevestigd, zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Voor alle veranderingen van data:

 • Meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum: 30% van het totaalbedrag van de oude reservering + nieuw te betalen reserveringstarief volgens de AV;
 • Minder dan 30 dagen voor aankomst: 100% van het totaalbedrag van de oude reservering + nieuw te betalen reserveringstarief volgens de AV;

De klant kan verzoeken om annulering van de oorspronkelijke reservering, waarvoor de annuleringsvoorwaarden van punt 6 gelden.

Elke vermindering van het aantal deelnemers/couchings moet ten minste 3 weken van tevoren per e-mail worden meegedeeld aan contact@so.villas.

6. annuleringsvoorwaarden :

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden gemeld aan So Villas per aangetekende post op 8 Rue Du Faubourg Poissonniere, 75010 Parijs.

In geval van annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht (als percentage van het totale bedrag van het verblijf):

 • Meer dan 30 dagen voor aankomst: 30% van het totale bedrag van de reservering;
 • Minder dan 30 dagen voor aankomst: 100% van het totale bedrag van de reservering;

In geval van annulering door de klant worden de betaalde bedragen terugbetaald na aftrek van de bij wijze van schadevergoeding vastgestelde bedragen, afhankelijk van de datum van aankomst. Er vindt geen terugbetaling plaats indien de klant niet op de in dit contract vermelde tijd en plaats aankomt.

SO VILLAS behoudt zich bij uitzondering het recht voor een reservering binnen 30 dagen na de online reservering te annuleren om andere redenen dan die welke in de inleiding zijn vermeld. In dat geval wordt de kaart van de klant onmiddellijk opnieuw gecrediteerd.

SO VILLAS behoudt zich het recht voor om elke huur te annuleren van een klant met wie een betalingsgeschil bestaat, twijfel over zijn solvabiliteit, zijn eerlijkheid, zijn identiteit, zijn recht om de voorgestelde betaalmiddelen te gebruiken, de mogelijkheid van gedrag dat de andere bewoners zou kunnen storen of een illegale activiteit zou kunnen uitvoeren in de lokalen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Annulering wegens overmacht:

Indien de verhuur wegens overmacht, en met name in geval van een door de gezondheidsautoriteiten afgekondigde nationale lockdown, niet kan plaatsvinden, wordt de verhuur geannuleerd en worden de door de huurders betaalde bedragen volledig terugbetaald.

Wijzigingen van data zijn ook mogelijk. Extra kosten zijn te verwachten voor een seizoenswijziging.

8. waarborgsom/garantie :

Voor uw aankomst wordt u gevraagd om een borgsom te betalen die per creditcard (niet afgeschreven) via onze partner SWIKLY wordt genomen. De borg wordt volledig terugbetaald binnen (14) dagen na vertrek, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan.

 • Er is geen schade aan het pand of de inhoud ervan buiten normale slijtage;
 • Geen schade wordt opgelopen door illegale activiteiten, dieren en dat betaalde diensten tijdens het verblijf goed worden betaald;
 • Alle puin, afval en afkeuringen worden in een afvalcontainer gedaan en de schone vaat of in de vaatwasser;
 • Alle sleutels zitten in de beveiligde box;
 • Alle tijdens het verblijf gemaakte kosten worden voor vertrek betaald;
 • Er zijn geen lakens of handdoeken verloren gegaan of beschadigd;
 • De huurder is niet uitgezet door de verhuurder (of de vertegenwoordiger van de verhuurder) of door de plaatselijke rechtshandhaving;

U bent verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de villa en de betaling van reparaties of vervanging van beschadigde items zijn voor uw rekening en worden in eerste instantie ingehouden op de borg en extra in rekening gebracht indien de borg onvoldoende is of in zijn geheel indien de borg niet is gevraagd bij aanvang van het verblijf.

SO VILLAS behoudt zich het recht voor 100% van de waarborgsom te innen in geval van schending van de algemene verkoopsvoorwaarden.

SO VILLAS behoudt zich het recht voor 50% van de waarborgsom te innen indien de huurder tijdens het verblijf niet reageert.

Alle klachten na inzameling moeten per e-mail worden ingediend bij: contact@swikly.com

De steward/conciërge staat tot uw beschikking in geval van storingen en/of noodsituaties tijdens uw verblijf.
Dit gezegd zijnde, in geval van vals alarm, en/of verplaatsing na alarm van de kamermonitor, en/of na oproep van de buren en/of de tussenkomst van de gendarmes, zijn wij genoodzaakt u 300€ van uw waarborgsom aan te rekenen om de kosten van verplaatsing en tussenkomst te vergoeden.

So Villas behoudt zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke aanbetaling te innen indien een of meer van de volgende situaties zich voordoen:

 • Niet-naleving van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Schending van de huurovereenkomst
 • Vals alarm
 • Kan huurders niet bereiken na waarschuwingen van roomonitor
 • Niet in staat om contact op te nemen met huurders na waarschuwingen van onze buren
 • Onmogelijk om contact op te nemen met de huurders na het bezoek van de gendarmes
 • Gedematerialiseerde inventaris van inrichtingen die ontbreken of onvolledig zijn
9. frauduleuze boekingen:

In geval van een frauduleuze boeking worden de niet daadwerkelijk betaalde bedragen niet in mindering gebracht op het normale huurbedrag.

10. inventarisatie van de situatie:

De gemeubileerde accommodatie is volledig uitgerust met serviesgoed, bestek, beddengoed, huishoud- en badlinnen en elektrische apparaten. Het is uitdrukkelijk verboden de bedden zonder lakens te gebruiken.

De inspectie van het gehuurde kan plaatsvinden in aanwezigheid van de opdrachtgever, of digitaal. De klant moet de inventaris van de inrichting invullen en goedkeuren door middel van een elektronische handtekening bij het betreden van het pand.

De inventaris van de inrichting moet binnen 1 uur na het inchecken worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de volledige aanbetaling te innen in geval van een ontbrekende inventaris.

11.Villas :

Alle gemeubileerde accommodaties die aan de gasten worden aangeboden voldoen aan de Franse veiligheidsnormen en worden regelmatig gecontroleerd. Ze zijn uitgerust voor korte verblijven.

In de beschrijving wordt systematisch het maximum aantal bedden voor elke accommodatie aangegeven. De accommodatie mag in geen geval met meer dan het op de website en bij de reservering vermelde aantal personen bezet zijn.

12.zwembad:

Het zwembad staat niet onder toezicht. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken (wees voorzichtig met kinderen).

Als de villa is uitgerust met een buitenzwembad, kunnen wij de bruikbaarheid van het zwembad en de watertemperatuur niet voorspellen.

De uitvoerbaarheid hangt sterk samen met het weer.

Onze warmtepompen zijn vanaf de eerste week van april tot de laatste week van oktober in volle werking, en we doen ons best om het zwembad zo warm mogelijk te houden.

13.Liability :

SO VILLAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen in de accommodatie of in de gemeenschappelijke ruimten. SO VILLAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige gebeurtenissen van overmacht, storingen door weersomstandigheden of overlast die het verblijf verstoren, onderbreken of verhinderen.

Elk verblijf dat wij - geheel of gedeeltelijk - moeten annuleren, impliceert de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen, zonder dat deze laatste enige schadevergoeding kan eisen.

In geval van geluidsoverlast geconstateerd door de sensoren van de ROOMONITOR of door de gendarmerie is SO VILLAS verplicht het verblijf te annuleren. In geval van uitzetting en/of boetes kan de klant geen schadevergoeding of terugbetaling eisen. SO VILLAS behoudt zich het recht voor 100% van de waarborg te innen in geval van schending van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Een door de klant onderbroken verblijf, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot terugbetaling.

Minderjarigen onder de 18 jaar zijn tijdens hun verblijf volledig verantwoordelijk voor hun ouders, tenzij anders overeengekomen. Het is de gasten ten strengste verboden de zones te betreden die voorbehouden zijn aan het personeel. Indien de gasten zich in deze zones wagen, gebeurt dit uitsluitend op eigen risico en kan SO VILLAS niet aansprakelijk worden gesteld.

14. klachten :

Elke klacht tijdens het verblijf van de klant moet onmiddellijk worden gemeld aan de klantendienst van SO VILLAS om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Indien het probleem niet onmiddellijk kan worden opgelost, dient de gast zo spoedig mogelijk een gedetailleerde schriftelijke klacht in te dienen, zodat de operationeel beheerder een oplossing kan voorstellen. De gast kan geen vergoeding eisen voor dringende reparaties die tijdens zijn verblijf in de accommodatie moeten worden uitgevoerd.

Klachten per SMS worden door de operationeel directeur niet in aanmerking genomen;

Bij de stewards ingediende klachten worden door de Operations Manager niet in behandeling genomen;

15. huisdieren:

Huisdieren worden geaccepteerd met voorafgaande goedkeuring. Eigenaren van huisdieren zijn verantwoordelijk voor hun huisdieren en zijn verantwoordelijk voor het opruimen van hun huisdieren. Huisdieren zijn niet toegestaan op de banken en ander meubilair en in het zwembad.

Elk spoor van huisdieren op het meubilair of in het zwembad kan leiden tot extra schoonmaakkosten. Huisdieren moeten up-to-date zijn met rabiës en alle andere vaccinaties. Alle huisdieren moeten drie (3) dagen voor aankomst behandeld zijn tegen vlooien en teken. Al het bovenstaande is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het huisdier.

De eigenaars van de gemeubileerde woning zijn niet verantwoordelijk voor enige ziekte of verwonding die mensen of huisdieren kunnen oplopen tijdens de huurperiode.

16. aanvullende informatie:
 • Internettoegang is mogelijk en gratis via een WIFI-verbinding in het hele etablissement en in alle accommodaties. Wij kunnen de internetverbinding tijdens uw verblijf niet garanderen.
 • Voor uw veiligheid kunnen onze installaties met videobewaking worden bewaakt. De opnames betreffen alleen de toegangen en de buitenplaats en worden 10 dagen bewaard, behalve bij bijzondere problemen. 
 • ALLE VILLA'S ZIJN ROOKVRIJ BINNEN DE GEBOUWEN.
 • NIET VERVALEN: Papier, doekjes, maandverband enz. in het toilet. In elk toilet staat een afvalbak. Als blijkt dat er iets in is gegooid dat de afvoer verstopt, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het ontstoppen van de afvoer.
 • Bij hevig onweer kunnen er regenwormen op de voetbal- of volleybalvelden liggen;
 • Bij zwaar onweer kunnen er netwerk-/internetincidenten optreden;
 • Bij zwaar onweer kunnen wij het maaien van gazons niet garanderen;
 • Aangezien onze villa's geïsoleerd zijn (op het platteland), kunnen sommige kamers vochtig zijn (vooral die in de buurt van de zolder).
 • Elke So Villas is uitgerust met een Roomonitor geluidssensor aan de buitenkant. De sensor is verantwoordelijk voor het analyseren van het geluidsniveau en levert statistieken om gasten en buren te beschermen en geluidsoverlast te voorkomen.
 • Muziek en lawaai buiten zijn ten strengste verboden in onze huizen. SO VILLAS behoudt zich het recht voor om 100% van de waarborg te innen in geval van overtreding van de algemene verkoopsvoorwaarden. 
 • SO VILLAS behoudt zich het recht voor 50% van de waarborgsom te innen indien de huurder tijdens het verblijf niet reageert.
 • Het is verboden eigen geluidsapparatuur te installeren: geen luidsprekers, geen microfoon. SO VILLAS behoudt zich het recht voor 100% van de aanbetaling te innen in geval van overtreding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Geen feesten en geen luidsprekers buiten: het geluid verspreidt zich zeer snel op het platteland. Gelieve uw buren te respecteren!
 • Voor zakelijke klanten is het noodzakelijk dat u ons vóór uw aankomst de volgende informatie verstrekt als u een factuur wilt opstellen:
  • Naam van het bedrijf
  • Factuuradres
  • Siret nummer
  • BTW-nummer
  Wij kunnen geen factuur opstellen als de bovenstaande punten niet voor de datum van het verblijf zijn verstrekt.
17.Foto's :

Onze foto's en plannen zijn niet contractueel.

18 Bevoegdheid :

De partijen wijzen uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de rechtbank van eerste of hoge aanleg van PARIJS.

19 Schriftelijke uitzondering :

Uitzonderingen op het bovenstaande beleid moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd.

Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor uw verblijf: wij adviseren Trustiway

Dankzij hun verzekeringsexpertise heeft Trustiway een reeks producten ontwikkeld die aangepast zijn aan vakantieverhuur! U ontvangt 10 dagen voor aankomst een link om uw verzekering te bevestigen.

Dank u voor het kiezen van onze villa voor uw vakantie.

We hopen dat u een aangenaam verblijf heeft.